Català |  Castellano |  English |  Français |  Deutsch |  Русский |  日本 |  中文
col-left
Carn i Salut

Recomenacions al consumidor: els embotits dintre d’una dieta equilibrada.

Totes les recomanacions d’organismes oficials, científics i experts és, que el paper dels embotits a la nostra alimentació ha de ser moderat, però són interessants per la seva aportació en proteïnes, ferro o vitamines del Grup B. Una mesura aproximada del seu paper en l’alimentació és, segons càlculs, que uns 165g de carns i derivats cobreixen més del 15% de les necessitats diàries de la majoria de micornutrients (vitamines i minerals). Si el consum d’embotits és relativament significatiu, convé que ens orientem preferentment cap aquells que són baixos en sal i greixos i que coincideixin amb altres carns i derivats.

En definitiva, els embotits són perfectament integrables en una dieta sana, que ha de ser suficientment variada i quilibrada. És necessari que estiguin acompanyats per suficients vegetals, fruites i verdures i també derivats dels cereals com el pa.

Un consum prudent dels embotits de qualitat ens aporta valor nutritiu i plaer gastronòmic.Normativa AL·LEGACIONS SALUT
Reglament (UE) Nº 274/2014 de la Comissió, de 14 de març de 2014, pel que es corregeix la versió en llengua lituana del Reglament (UE) nº 432/2012, pel que s’estableix una llista de declaracions autoritzades de propietats saludables dels aliments distintes de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament  289/2014 de la Comissió, de 21 de març de 2014, pel que es modifiquen els annexos II, III i V del Reglament (CE) nº 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell en el relatiu als límits màxims de residus de foramsulfuron, azimsulfuron, yodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazato, clorprofam i tiobencarb en determinats productes.
Reglament (UE) Nº 155/2014 de la Comissió, de 19 de febrer de 2014, pel qual es denega l’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Nº 175/2014 de la Comissió, de 25 de febrer de 2014, pel qual es denega la l’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Nº 40/2014 de la Comissió, de 17 de gener de 2014, pel qual s’autoritza una declaració relativa a les propietats saludables dels aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens, i es modifica el Reglament (UE) nº 432/2012.  
Reglament  (UE) Nº 1066/2013 de la Comissió, de 30 d'octubre de 2013, pel qual es denega l'autorització de determinades declaracions de propietats saludables als aliments, diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 1017/2013 de la Comissió, de 23 d'octubre de 2013, pel qual es denega l'autorització de determinades declaracions de propietats saludables als aliments, diferents de las relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 1018/2013 de la Comissió, de 23 d'octubre de 2013, que modifica el Reglament (UE) nº 432/2012, pel qual s'estableix una llista de declaracions autoritzades de propietats saludables dels aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.

Reglament (UE) Núm. 851/2013 de la Comissió, de 3 de setembre de 2013, pel que es modifica el Reglament (UE) Núm. 432/2012, i s’autoritzen determinades declaracions de propietats saludables en els aliments, diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.

Reglament (UE) Núm. 536/2013 de la Comissió, d'11 de juny de 2013, que modifica el Reglament (UE) Núm. 432/2012, pel que s'estableix una llista de declaracions autoritzades de propietats saludables dels aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 1047/2012 de la Comissió, de 8 de novembre de 2012, pel que es modifica el Reglament (CE) Núm. 1924/2006 en allò que fa referència a la llista de declaracions nutricionals.
Reglament (UE) Núm. 432/2012 de la Comissió, de 16 de maig de 2012, Pel que s'estableix una llista de declaracions autoritzades de propietats saludables dels aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 378/2012 de la Comissió, de 3 de maig de 2012, pel que es denega l'autorització de determinades declaracions de propietats saludables dels aliments relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 379/2012 de la Comissió, de 3 de maig de 2012, pel que es denega l'autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments, diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 1170/2011 de la Comissió, de 16 de novembre de 2011, pel que es denega l’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments relatives a la reducció del risc de malaltia.
Reglament (UE) Núm. 1171/2011 de la Comissió, de 16 de novembre de 2011, pel que es denega l’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments, diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 1160/2011 de la Comissió, de 14 de novembre de 2011, sobre l’autorització i la denegació d’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments i relatives a la reducció de risc de malaltia.

Reglament (UE) Núm. 666/2011 de la Comissió, d’11 de juliol de 2011, sobre la denegació d’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments, diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.

Reglament (UE) Núm. 665/2011 de la Comissió, d’11 de juliol de 2011, sobre l’autorització i la denegació d’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments i relatives a la reducció del risc de malaltia.
Reglament (UE) Núm. 440/2011 de la Comissió, de 6 de maig de 2011, sobre l'autorització i la denegació d'autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments relatives al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 432/2011 de la Comissió, de 4 de maig de 2011, pel que es denega l'autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments, diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.

Reglament (UE) Núm. 1161/2010 de la Comissió, de 9 de desembre de 2010, pel que es denega l’autorització d’una declaració de propietats saludables en els aliments diferent de les que es refereixen a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.

Reglament (UE) Núm. 1162/2010 de la Comissió, de 9 de desembre de 2010, pel que es denega l’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.

Reglament (UE) Núm. 957/2010 de la Comissió, de 22 d’octubre de 2010, sobre l’autorització o la denegació d’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 958/2010, de la Comissió, de 22 d’octubre de 2010, pel que es denega l’autorització d’una declaració de propietats saludables en els aliments diferent de les que es refereixen a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 382/2010, de la Comissió, de 5 de maig de 2010, sobre la denegació d’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments, diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 383/2010, de la Comissió, de 5 de maig de 2010, pel que es denega l’autorització d’una declaració de propietats saludables en els aliments diferent de les que es refereixen a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 384/2010, de la Comissió, de 5 de maig de 2010, sobre l’autorització o denegació d’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 375/2010, de la Comissió, de 3 de maig de 2010, pel que es denega l’autorització d’una declaració de propietats saludables en els aliments diferent de les que es refereixen a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (UE) Núm. 376/2010, de la Comissió, de 3 de maig de 2010, pel que es modifica el Reglament (CE) Núm. 983/2009, sobre l’autorització o la denegació d’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (CE) Núm. 1169/2009, de la Comissió, de 30 de novembre de 2009, que modifica el Reglament (CE) Núm. 353/2008, pel que s’estableixen normes de desenvolupament per a les sol·licituds d’autorització de declaracions de propietats saludables d’acord amb l’article 15 del Reglament (CE) Núm. 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell.
Reglament (CE) Núm. 1167/2009, de la Comissió, de 30 de novembre de 2009, pel que es denega l’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (CE) Núm. 1168/2009, de la Comissió, de 30 de novembre de 2009, pel que es denega l’autorització d’una declaració de propietats saludables en els aliments diferent de les que es refereixen a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (CE) Núm. 1024/2009, de la Comissió, de 30 d’octubre de 2009, sobre l’autorització i la denegació d’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.

Reglament (CE) Núm. 1025/2009, de la Comissió, de 29 d’octubre de 2009, pel que es denega l’autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments diferents de les que es refereixen a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.

Reglament (CE) Núm. 983/2009 de la Comissió, de 21 d'octubre de 2009, sobre l'autorització o la denegació d'autorització de determinades declaracions de propietats saludables en els aliments relatives a la reducció de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens.
Reglament (CE) Núm. 353/2008, de la Comissió, de 18 d’abril de 2008, pel que s’estableixen normes de desenvolupament per a les sol·licituds d’autorització de declaracions de propietats saludables d’acord amb l’article 15 del Reglament (CE) Núm. 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell.
Copyright 2010 Catalonia Land of Meat | Privacitat | Legal  | Ronda St.Pere, 19-21, 5è 6a | 08010 BARCELONA | E-mail:  sales@catalonialandofmeat.com
col-right
Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i el seu us. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de Galetes
acceptar
Política de galetes

Què són les galetes

Les galetes són petits arxius de dades que es reben al terminal des del lloc web visitat i s'utilitzen per registrar algunes interaccions de la navegació d'un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzats i recuperats. Aquests arxius es guarden a l'ordinador de l'usuari i conté dades anònimes que no són perjudicials per al seu equip. S'utilitzen per recordar les preferències de l'usuari, com l'idioma seleccionat, dades d'accés o personalització de la pàgina.

Les galetes també es poden utilitzar per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des de quina pàgina web s'ha accedit, o si s'ha utilitzat un baner publicitari per arribar.

Per què utilitzem galetes?

Aquesta web utilitza galetes estrictament necessàries i esencials per a que vosté utilitzi el nostre lloc web i li permetin moure's lliurement, utilitzar areas segures, opcions personalitzades, ... A més utilitzem les galetes per recollir les dades relatives a l'anàlisi de l'us de la web. Aquestes s'utilitzen per ajudar a millorar el servei al client, medint l'us i el rendiment de la pàgina per optimitzar-la i personalitzar-la.

El nostre lloc web també pot contenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). Nosaltres no controlem les galetes utilitzades per aquestes webs externes. Per a més informació sobre les galetes de las xarxes socials o altres webs, aconsellem revisar les seves pròpies polítiques de galetes.

Quina utilitat li donem als diferents tipus de galetes?

Galetes tècniques: són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries pel correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereixen.

Galetes de personalització: permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web.

Galetes analítiques: les utilitzem per crear perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris amb la finalitat de millorar l'oferta de productes i serveis.

Galetes de publicitat: permeten guardar informació del comportament per mitjà de l'observació dels habits, estudiant els accessos i creant un perfil de preferències de l'usuari per oferir publicitat relacionada amb els seus interessos.

Segons el termini aquestes galetes les podem definir com:

Galetes de sessió: són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'eliminen quan s'acaba.

Galetes permanents: són aquelles que queden guardades al terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

I si no vull tenir aquestes galetes o no faig res al respecte?

Per cumplir amb la legislació vigent, hem de demanar el seu permís per gestionar galetes. Si decideix no autoritzar el tractament indicant la seva no conformitat, només utilitzarem les galetes tècniques, ja que són imprescindibles per a la navegació a la nostra web. En aquest cas, no guardem cap galeta. En cas de continuar navegant per la web sense denegar la seva autorització implica que n'accepta l'us.

Ha de tenir en compte que si refusa o elimina les galetes de navegació per la web, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir serveis personalitzats i cada vegada que hagi de navegar per la web haurem de tornar a demanar l'autorització per l'us de les galetes.

Si tot i així, decideix modificar la configuració del seu accçes a la pàgina web, ha de saber que es possible eliminar les galetes o impedir que es registri aquesta informació al seu equip en qualsevol moment modificant els paràmetres corresponent segons el navegador:

Internet explorer - windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox - support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Google Chrome - support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari - support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES